Samiske og latviske kunsthåndverkere som følger tradisjonen, musikalske workshops – Kulturutveksling mellom den latviske entno-øko festivalen “Sviests” og den samiske festivalen Isogaisa i Lavangen, Norge.

Samiske festivalen “ISOGAISA”
Lavangen, Norge

Entno-øko festivalen & verksted “SVIESTS”
Cesis, Latvia

Joik & Daina Verksted i Drabeši
Samiske Shaman Drum Verksted

Joikas un Dainas SVIESTS Etno-Eco 2014


Entno-øko festivalen “SVIESTS”
Cesis, Cesis slottet hagen.

Musicians and artists from Latvia and Norway, traditional crafts and arts open air workshops.

Save

Festivalen 2014
Verksted
Festivalen 2015
Verksted

ISOGAISA_Logo

Samiske festivalen “ISOGAISA”
i Lavangen, Norge


Musicians, craftsmen and women, artists from Norway, Latvia and across all the World.

Isogaisa 2014
Isogaisa 2015

Jeg er takknemmelig. Gjennom dette prosjektet har jeg fått lære mye om latviske folketradisjoner, kultur og åndelige livssyn, samt tilkoblinger og forskjeller mellom samisk og Nordiske sammenhenger. [..] Gjennom dette prosjektet jeg og noen andre jeg kjenner, har fått gode vennskap på tvers av våre kulturelle forskjeller. Vi har dannet nye nettverk, invitert hverandre til å samarbeide, og sosiale sammenkomster som skaper alle slags muligheter for våres liv i fremtiden.

Koble våre verdener sammen gjennom å dele vår kultur, vår tro, våre verdier og våre levde erfaringer – Tilbakeblikk på prosjektet “Joikas un Dainas” 2014-2015

Frederika Wennermo
les mer