Samiske festivalen ISOGAISA 2015

August 18 – 23, 2015 i Lavangen, Norge

VIDEO
BILDER
DAGBOK

Video

• VERKSTED •

• FORESTILLINGER •

Bildegalleri

Fotograf | Jordi NN | WebFB

Første dag, 18 August 2015

Andre dag, 19 August 2015

Tredje dag, 20 August 2015

Fjerde dag, 21 August 2015

Femte dag, 22 August 2015

Sjette dag, 23 August 2015