Prosjekt Joikas & Dainas støttes av en liten tilskuddsordning Kulturutveksling som tilhører EØS-finansieringsordningens programmet Bevaring og fornyelse av kultur- og naturarv.

Prosjektnummer: EEZLV04/GSKA/2013/15

Avtalen om gjennomføring av prosjektet Joikas & Dainas ble inngått mellom Kulturorganisasjonen Lauska og Latvias Kulturministriet den 15. juli i 2014. Prosjektet realiseres innenfor den 31. desember i 2015. Prosjektet er finansiert av EØS-finansieringsordningens (bestående av Norges, Islands og Liechtensteins innskudd)  fond, maksimalt 72 193,05 EUR, statsbudsjett opp til 12 739,95 EUR, samt Kulturorganisasjonens Lauska 10% medfinansiering – 9 437,00 EUR.

De viktigste aktiviteter som er planlagt i to år er å organisere to etno-øko festivaler Sviests i Latvia, samt to samiske kulturfestivaler Isogaisa i Norge, der gjesteartister og håndverkere fra samarbeidsland kommer til å delta gjennom konserter, demonstrasjoner og mesterklasser. For å dokumentere og formidle festivalen og verksteds arena, nettsiden www.joikasundainas.lv vil bli satt opp, der bilder og videoer, og også beskrivelser på latvisk, engelsk og norsk, vil bli lagt ut.

Prosjektet har som mål å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og kreative impulser mellom tradisjonister og representanter av to tradisjonelle kulturer – samisk og latvisk.
Samisk kultur er fortsatt dårlig kjent i Latvia, og det tradisjonelle latviske kultur er ikke så bredt representert i Norge heller.

Det er veldig spennende og berikende å se hvilke elementer av det tradisjonelle i både det latviske og det samiske kultur er bevart og har blitt utviklet til i dag, og hvilke elementer i de to kulturene har eksistert i fortiden, men nå er forsvunnet og glemt. For eksempel, forskning og rekonstruksjon av arkeologiske drakt, smykker og bruksgjenstander, og også badstuas ritualer, med vekt på åndelige aspekter, er vidt utviklet i Latvia. Latviske folkevisers direkte rolle i dag noen ganger ikke er forståelig

Det finnes svært gamle mytologiske lag i latviske folkeviser, som i dag noen ganger ikke er forståelig.

For å fremme denne gjensidige samhandlingen, vil prosjektet søke å bygge dypere bånd mellom de to nye, men allerede etablerte festivaler – etno-øko festival Sviests i Latvia og Isogaisa i Norge.

Tilbakeblikk på prosjektet “Joikas un Dainas” 2014-2015