Etno-eko festivāla SVIESTS 2014 radošās darbnīcas

ŠAMAŅU BUNGAS • JOIKOŠANA• CELOŠANA• KOKLES SPĒLE

VIDEO
 
FOTO
 
APRAKSTS

Šamaņu bungu izgatavošanas darbnīca
Vadītājs: Cato Nystad (Norvēģija)

Cato pavadībā katrs dalībnieks varēja izgatavot pats savas autentiskas sāmu šamaņu bungas. Cato stāstīja par šamaņu bungu nozīmi un pielietošanu, par to, kā sadarboties ar dabas spēkiem un atvērtu sirdi gūt prieku no tiem. Cato Nystad ir ilgi studējis sāmu kultūru un piedalījies padziļinātās ceremonijās ar mērķi atvērt savu sirdi priekam. Viņam ir arī ilggadīga pieredze autentisku sāmu šamaņu bungu izgatavošanas darbnīcu vadīšanā.


Joikošana
Vadītāji: Ingor Ante Ailu Gaup un Piera Jovnna Somby (Norvēģija)

Ailup ir viens no labākajiem joikotājiem pasaulē. Viņš mācīja kā joikot un kā šo sāmu dziedāšanas tehniku izmantot, piemēram, šūpuļdziesmās un kā joikot vēju un citas dabas skaņas.
Piera Somby ir pieredzējis sāmu mūziķis un joikotājs. Viņš pastāstīja par seno pirmskristietības laika sāmu šamaņu reliģiju un joikošanas un šamaņu bungu nozīmi un pielietojumu tajā.

Celošana
Vadītāja: Viktorija Sīviņa (Latvija)

Čertu dienu laikā bija iespēja uzzināt celu audumu un celaiņu vēsturi, to paveidus, lietojumu un izplatību Latvijā. Katru dienu bija iespēja praktiskā nodarbībā noaust citu celaines paveida paraugu. Darbam nepieciešamie materiāli tika nodrošināti.

Tradicionālās kokles spēle iesācējiem
Vadītāji: Tālis Karlsons un Adele Grunte (Latvija)

Nav nepieciešamas priekšzināšanas, vienīgi sava 9-13 stīgu tradicionālā kokle. Mācību materiāls – V.Muktupāvels „Kokļu spēles pašmācība” –  nodrošināts. Nodarbībā māca kā uzskaņot kokli, spēlēt pamata akordus un dažādus spēlēšanas paņēmienus. Darbs gan grupā, gan individuāli, lai iemācītos spēlēt pirmās tautas melodijas.

Joikošanu un kokļu spēli iespējams apvienot!

JOIKAS un DAINAS Etno-eko festivāla SVIESTS radošās darbnīcas
Amatu mājā Drabešos  (Amatu mājas un Drabešu internātpamatskolas telpās, Drabešu pag., Amatas nov.)

 

Dzīvošana un ēšana Drabešu internātskolā.
Katrā ievirzē līdz 10 cilvēkiem.
Dalībai ievirzēs nav nepieciešamas priekšzināšanas, bet jābūt vismaz 18 gadus vecam un patstāvīgām, gatavam aktīvi līdzdarboties.
Dalība, ēdināšana un dzīvošana ir bez maksas.

Foto dienasgrāmata

Response code is 404